ระเบียบนักเรียน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  อาหารกลางวัน
  อัตราค่าโดยสาร

 
 

 

 

กิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560

เดือน
กิจกรรม
      พฤษภาคม     พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

       
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 466 หมู่ 10 ถนนแชแล ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
โทรศัพท์ 042-334437, 086-459-1923 โทรสาร 042-334439 e-mal : holy_kw@yahoo.com