ระเบียบนักเรียน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  อาหารกลางวัน
  อัตราค่าโดยสาร

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบผลการเรียน

วิธีการเข้าระบบ

1. คลิก เข้าสู่ระบบ ปุ่มอยู่ด้านล่างสุด
  2. คลิก คำว่า here ท้ายประโยคมุมซ้ายบน
ของหน้าจอ
A pop-up blocker is on. To view the Web page, turn off the pop-up blocker or click here.

3. กรอกข้อมูลนักเรียน ในช่องสีขาว

ตัวอย่าง

เลขประจำตัว : 01695

วันเดือนปีเกิด : 08042551

(ตัวเลขสีน้ำเงิน หมายถึง เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก **ต้องมีเลข 0 ข้างหน้า)
(ตัวเลขสีชมพู หมายถึง วันที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2551)

4. กดปุ่ม เพื่อเข้าดูรายงานผล

เข้าเมนู บันทึกรายการ/สอบถาม
สามารถ เลือกดูรายงานผลการเรียนได้ในหัวข้อ

- เช็คเกรด ประจำภาคเรียน

 

ปิดระบบ

 

 

       
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 466 หมู่ 10 ถนนแชแล ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
โทรศัพท์ 042-334437, 086-459-1923 โทรสาร 042-334439 e-mal : holy_kw@yahoo.com