ระเบียบนักเรียน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  อาหารกลางวัน
  อัตราค่าโดยสาร

 
 

 

 

 

 

 

     

          เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2541  โดยพระสังฆราชยอด พิมพิสาร ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นผู้รับใบอนุญาต บริหารการจัดการศึกษาโดย สมาชิกของสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย โดยกิจการโรงเรียนเริ่มต้นจากการเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก ซึ่งได้ขออนุญาตจากกรมประชาสงเคราะห์ ปี พ.ศ. 2538  ตามใบอนุญาตเลขที่ 1/2539  ได้เปิดรับเลี้ยงเด็กครั้งแรกประมาณกลางเดือน พฤษภาคม 2539 มีเด็กจำนวน 13 คน  และเพิ่มขึ้นประมาณ 43 คน  จึงได้ขอขยายชั้นเรียนเพิ่มเป็นระดับชั้นอนุบาล เพื่อรองรับเด็กจากสถานรับเลี้ยงเด็กอันนาเนอสเซอรี่ ในปี พ.ศ. 2541 จวบจนถึงปี พ.ศ. 2544  ได้เปิดสอนในระดับประถมศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เลื่อนชั้นขึ้นจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6  ในปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

       
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 466 หมู่ 10 ถนนแชแล ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
โทรศัพท์ 042-334437, 086-459-1923 โทรสาร 042-334439 e-mal : holy_kw@yahoo.com