ระเบียบนักเรียน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  อาหารกลางวัน
  อัตราค่าโดยสาร

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 60


ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาลปีที่ 1/1
17
23
40
อนุบาลปีที่ 1/2
24
16
40
อนุบาลปีที่ 1/3
18
22
40
อนุบาลปีที่ 2/1
11
29
40
อนุบาลปีที่ 2/2
20
20
40
อนุบาลปีที่ 2/3
23
17
40
อนุบาลปีที่ 2/4
23
17
40
อนุบาลปีที่ 3/1
17
23
40
อนุบาลปีที่ 3/2
20
20
40
อนุบาลปีที่ 3/3
30
10
40
อนุบาลปีที่ 3/4
18
18
36
อนุบาลปีที่ 3/5
15
21
36
รวมระดับอนุบาล
236
236
472

 

ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษาปีที่ 1/1
22
28
50
ประถมศึกษาปีที่ 1/2
21
29
50
ประถมศึกษาปีที่ 1/3
24
26
50
ประถมศึกษาปีที่ 1/4
23
27
50
ประถมศึกษาปีที่ 2/1
24
26
50
ประถมศึกษาปีที่ 2/2
29
21
50
ประถมศึกษาปีที่ 2/3
33
17
50
ประถมศึกษาปีที่ 2/4
26
24
50
ประถมศึกษาปีที่ 3/1
21
29
50
ประถมศึกษาปีที่ 3/2
28
22
50
ประถมศึกษาปีที่ 3/3
31
19
50
ประถมศึกษาปีที่ 3/4
29
21
50
ประถมศึกษาปีที่ 4/1
17
33
50
ประถมศึกษาปีที่ 4/2
29
21
50
ประถมศึกษาปีที่ 4/3
28
21
49
ประถมศึกษาปีที่ 4/4
25
23
48
ประถมศึกษาปีที่ 5/1
23
23
46
ประถมศึกษาปีที่ 5/2
14
32
46
ประถมศึกษาปีที่ 5/3
24
20
44
ประถมศึกษาปีที่ 5/4
30
17
47
ประถมศึกษาปีที่ 6/1
15
33
48
ประถมศึกษาปีที่ 6/2
23
18
41
ประถมศึกษาปีที่ 6/3
18
23
41
ประถมศึกษาปีที่ 6/4
20
20
40
รวมระดับประถมศึกษา
577
573
1,150

 

ระดับ
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
236
236
472
ประถมศึกษา
577
573
1,150
รวมนักเรียนทั้งสิ้น
813
809
1,622

 

       
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 466 หมู่ 10 ถนนแชแล ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
โทรศัพท์ 042-334437, 086-459-1923 โทรสาร 042-334439 e-mal : holy_kw@yahoo.com