ระเบียบนักเรียน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  อาหารกลางวัน
  อัตราค่าโดยสาร

 
  

 

 

 

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ระดับเนอสเซอรี่ / อนุบาล 1-3 / ประถมศึกษาปีที่ 1 - 5 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086-4591923 ในวันและเวลาทำการ

วันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ทุกระดับชั้น

วันที่ 2 มีนาคม 61 นักเรียนระดับชั้น ป.2 / ป.4 / ป.5 รับการทดสอบข้อสอบกลาง ที่โรงเรียน

วันที่ 7 มีนาคม 61 นักเรียนระดับชั้น ป.3 รับการสอบ NT ที่โรงเรียน

 

 


* * กิจกรรมต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
* *

 
     
 

 
     
 
กิจกรรม เดือน ก.พ. 61
20-22 ก.พ.
 สอบปลายภาค ป.6
23-24 ก.พ.
 ปัจฉิมนิเทศ ป.6
26-28 ก.พ.  สอบปลายภาค อ.1-ป.5
2 มี.ค.  ทดสอบข้อสอบกลาง ป.2,4,5
6 มี.ค.  กิจกรรมบัณฑิตน้อย
7 มี.ค.  สอบ NT ป.3
   มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
  มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม
  มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
  มหาไถ่ศึกษาเมืองพล
  มหาไถ่ศึกษาเลย
  มหาไถ่ศึกษาท่าบม
  มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
  อนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี
  มหาไถ่ศึกษาบ้านดุง
  อนุบาลมหาไถ่ศึกษาโพนสูง

       
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 466 หมู่ 10 ถนนแชแล ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
โทรศัพท์ 042-334437, 086-459-1923 โทรสาร 042-334439 e-mal : holy_kw@yahoo.com