มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

กิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ 60
1 ก.พ.
ปิดกองลูกเสือ
20 ก.พ.
ทดสอบหลังเรียน
21 ก.พ. มิสซาปิดปีการศึกษา
23-27 ก.พ. สอบปลายภาค (เฉพาะ ป.6)
27-1 มี.ค. สอบปลายภาค ทุกระดับชั้นมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม
มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
มหาไถ่ศึกษาเมืองพล
มหาไถ่ศึกษาเลย

มหาไถ่ศึกษาท่าบม
มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
อนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี
มหาไถ่ศึกษาบ้านดุง
มหาไถ่ศึกษาโพนสูง 
วันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 13 ม.ค. 60 คณะครูและนักเรียน ได้สวมชุดไทยมาร่วมในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมการแสดง การละเล่นพื้นบ้านไทยทั้ง 12 ฐาน และขนม ไอศกรีม ให้แก่เด็กๆ ทุกคน
     
 

คริสต์มาสแฟร์
วันที่ 23 ธ.ค. 59 คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน
ได้ร่วมในกิจกรรมฉลองวันคริสต์มาส โดยมีพิธีมิสซาฉลองวันคริสตสมภพ ละครคริสต์มาส และโรงทานของผู้ปกครองที่นำอาหาร เครื่องดื่ม ขนม มาแจกจ่ายให้แก่เด็กๆทุกคน พร้อมด้วยเกมการละเล่นอันสนุกสนานตลอดทั้งวัน

     
 
อวยพรหน่วยงาน
ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธ.ค. 59 คณะผู้บริหาร ตัวแทนครูและนักเรียน ได้เดินทางไปอวยพรหน่วยงานต่างๆ อาทิ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาล โรงพยาบาล สถานีตำรวจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในพื้นอำเภอกุมภวาปี ดนนสะอาด ศรีธาตุ เพื่อส่งความสุขและความปรารถนาดี เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ให้แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้มารับบริการทุกท่าน พร้อมทั้งมอบ เครื่องผลิตออกซิเจน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย แก่โรงพยาบาลทั้ง 3 อำเภอ
     
 
อบรมเพศศึกษา
วันที่ 8 ธ.ค. 59 นักเรียนชั้น ป.5-6 เข้ารับการอบรมเรื่อง เพศศึกษา และการป้องกันภัยเรื่องเพศ เพื่อให้นักเรียนว่าเรื่องเพศศึกษา ไม่ใช่เรื่องไกลตัว และรู้จักการป้องกันตนเองจากภัยต่างๆ รอบตัว
 

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่ชั้น เนอสเซอรี่ ถึง ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ห้องธุรการ หรือโทรสอบถามได้ที่ 086-4591923 ในวันและเวลาราชการ เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

สอบปลายภาคเรียน เฉพาะระดับชั้น ป.6 ระหว่างวันที่ 23 - 27 ก.พ. 60

สอบปลายภาคเรียน ทุกระดับ (อ.1 - ป.5) ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. - 1 มี.ค. 60

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 ++ Click ++


 

 

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 466 หมู่ 10 ถนนแชแล ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
โทรศัพท์ 042-334437 , 042-334439 , 086-459-1923 โทรสาร 0-4220-3091 e-mal : holy_kw@yahoo.com