ระเบียบนักเรียน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  อาหารกลางวัน
  อัตราค่าโดยสาร

 
  

 

 

 

โรงเรียน งด การดำเนินกิจกรรมบัณฑิตน้อย ตามคำสั่งการของกระทรวงศึกษษธิการ ว่าด้วยการป้องกันการแพร่เชื้อของโรคไวรัส โควิด-19

โรงเรียน งด การเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน (Summer) ตามคำสั่งการของกระทรวงศึกษษธิการ ว่าด้วยการป้องกันการแพร่เชื้อของโรคไวรัส โควิด-193

ผู้ปกครองและนักเรียน สามารถตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 63 เป็นต้นไป

  

 


* * กิจกรรมต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
* *

 
     
 

 
     
 
กิจกรรม เดือน ก.พ.-มี.ค.63
28 ก.พ.
สอบปลายภาคทุกระดับชั้น
2-3 มี.ค.
สอบปลายภาคทุกระดับชั้น
4 มี.ค. สอบ NT ป.3
26-31 มี.ค. รับผลการเรียน-เงินออมทรัพย์
ตามวันที่กำหนด
   มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
  มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม
  มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
  มหาไถ่ศึกษาเมืองพล
  มหาไถ่ศึกษาเลย
  มหาไถ่ศึกษาท่าบม
  มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
  อนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี
  มหาไถ่ศึกษาบ้านดุง
  อนุบาลมหาไถ่ศึกษาโพนสูง

       
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 466 หมู่ 10 ถนนแชแล ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
โทรศัพท์ 042-334437, 086-459-1923 โทรสาร 042-334439 e-mal : holy_kw@yahoo.com