ระเบียบนักเรียน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  อาหารกลางวัน
  อัตราค่าโดยสาร

 
  

 

 

 

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดศรีนคราราม อ.กุมภวาปี ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญผู้ปกครอง นักเรียน คริสตศาสนิกชน และผู้ที่สนใจ ร่วมถวายบูชาพระเจ้า ในโอกาสฉลองวัดนักบุญอันนากุมภวาปี ซึ่งนักบุญอันนาเป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 62 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอให้นักเรียนอ่านหนังสือเพื่อเตรียมการสอบกลางภาค ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. - 2 สิงหาคม 62 

 


* * กิจกรรมต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
* *

 
     
 

 
     
 
กิจกรรม เดือน ก.ค. 62
1-12 ก.ค.
สอบอ่านระดับอนุบาล - ประถม
15 ก.ค.
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
22 ก.ค. กิจกรรมฉลองนักบุญอันนา
26 ก.ค. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
27 ก.ค. ฉลองวัดนักบุญญอันนา
31 ก.ค. สอบกลางภาคเรียน 1/62
   มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
  มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม
  มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
  มหาไถ่ศึกษาเมืองพล
  มหาไถ่ศึกษาเลย
  มหาไถ่ศึกษาท่าบม
  มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
  อนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี
  มหาไถ่ศึกษาบ้านดุง
  อนุบาลมหาไถ่ศึกษาโพนสูง

       
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 466 หมู่ 10 ถนนแชแล ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
โทรศัพท์ 042-334437, 086-459-1923 โทรสาร 042-334439 e-mal : holy_kw@yahoo.com