ระเบียบนักเรียน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  อาหารกลางวัน
  อัตราค่าโดยสาร

 
  

 

 

 

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ระดับเนอสเซอรี่ / อนุบาล 1-3 / ประถมศึกษาปีที่ 1 - 5 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086-4591923 ในวันและเวลาทำการ

 

 


* * กิจกรรมต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
* *

 
     
 

 
     
 
กิจกรรม เดือน ม.ค. 61
8 ม.ค.
 เริ่มรับสมัครนักเรียนใหม่ 61
8-15 ม.ค.
 สอบอ่านระดับอนุบาล
12 ม.ค.  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
17-19 ม.ค.  สอบกลางภาค 2/60 ทุกระดับ
30 ม.ค.  กิจกรรมโครงงานอนุบาล
31 ม.ค.  ปิดกองลูกเสือ
   มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
  มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม
  มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
  มหาไถ่ศึกษาเมืองพล
  มหาไถ่ศึกษาเลย
  มหาไถ่ศึกษาท่าบม
  มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
  อนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี
  มหาไถ่ศึกษาบ้านดุง
  อนุบาลมหาไถ่ศึกษาโพนสูง

       
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 466 หมู่ 10 ถนนแชแล ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
โทรศัพท์ 042-334437, 086-459-1923 โทรสาร 042-334439 e-mal : holy_kw@yahoo.com